Špeditér, zasielateľ: 

Zasielateľ sa zaväzuje príkazcovi, že  mu vo vlastnom mene na jeho účet obstará prepravu vecí z určitého miesta do určitého iného miesta a príkazca sa zaväzuje zaplatiť zasielateľovi odplatu.
 

Dokládka: 

je dokladanie tovaru do auta, ktoré už nejaký náklad má. Klient pri tomto type prepravy zvyčajne nechce platiť celé auto, len jeho časť.
 

Ložný meter, ložná plocha: 

je počet metrov, ktoré zaberá naložený tovar na vozidle pri štandardnej šírke vozidla 2,40 m. Ak má vozidlo menšiu šírku ako 2,40 m, je vždy nevyhnutné vedieť presný počet a rozmery paliet, ktoré sa 
majú naložiť. Stáva sa to najmä pri typoch vozidiel ako sú ávie, pretože tie staršie majú šírku iba 2,20 alebo 2,35 m.
 

Palety: 

Drevená podložka, plošina na premiestňovanie alebo uskladňovanie tovaru. Najviac využívame najmä 3 druhy paliet. 
 
1. europaleta EWP (1,20 x 0,80)
2. industriepaleta (1,20 x 1,00)
3. IBCS (1,20 x 1,20)
 
\"\"

ADR: 

Skratka pre nebezpečný tovar. Ak sa vezie nebezpečný tovar ako napr. výbušniny, horľaviny, jedná 
sa o tovar, ktorý podlieha ADR vyhláške, ktorá je všade v Európe rovnaká. O tom, či tovar podlieha ADR vyhláške alebo nie, musí rozhodnúť odosielateľ a my to musíme mať vyznačené v objednávke, o aký druh ADR sa jedná. Úlohou obchodníka je len podať túto informáciu ďalej dopravcovi. Dopravca, ktorý má vyškolených šoférov a upravené svoje auto vrátane povinnej výbavy auta na transport nebezpečného tovaru, vie podľa triedy ADR určiť o aký a čím nebezpečný tovar sa jedná. ADR sa rozdeľuje na základných 9 tried.
 

Nadrozmerná preprava: 

je preprava tovaru, ktorého aspoň jeden rozmer presahuje 13,6 m na dĺžku, 2,45 m na šírku, 3 m 
na výšku a váhou viac ako 25 t.
 

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Súhlasím