20. 03. 2019

 

Spravodlivé dane pre podporu rastu v Európskej únii

Európska únia nemá priamy vplyv na dane ako také, a tým myslíme určovanie daňových sadzieb, výber daní alebo aj to, ako sa dane použijú. Toto všetko má na starosti v každej jednej  krajine vláda. Avšak EÚ má za cieľ zabezpečiť, aby firmy neboli zvýhodnené voči ich konkurencii v iných krajinách, aby bol poskytnutý voľný pohyb tovarov, služieb a kapitálu a nakoniec, aby sa v rámci daňových pravidiel spotrebitelia, zamestnanci a podniky nediskriminovali. Vďaka takzvanému jednotnému trhu, môžete v EÚ voľne obchodovať s danými tovarmi a službami, ktoré ponúkate. Taktiež sa členské štáty dohodli na zosúladení pravidiel, ktoré upravujú zdaňovanie služieb a tovarov a v určitých oblastiach platia ich osobitné dohody, ako je to napríklad v prípade dane z tabaku a alkoholu. Dohoda o zosúladení pravidiel vznikla kvôli uľahčeniu obchodovania a zabráneniu narušenia cezhraničnej hospodárskej súťaže. Konečným cieľom EÚ pri obchodovaní, ktoré sa týka predovšetkým aj exportu a podnikov, ktoré investujú do zahraničia, je dosiahnuť spravodlivé dane, ktoré budú podporovať obchod medzi krajinami v EÚ a podporu ich rastu.

 

Žiadne CLO v Európskej únii
Colná únia v EÚ sa snaží spoločnostiam uľahčiť obchodovanie a export na jej území, ale takisto v rámci toho pomáha chrániť občanov žijúcich v EÚ, zvieratá a životné prostredie. Zabezpečuje, aby sa nekonalo nelegálne prevážanie chránených a ohrozených druhov zvierat a následne predchádza možným chorobám pri prevoze týchto ohrozených druhov. Colné orgány všetkých krajín EÚ pevne spolupracujú, akoby vytvárali jednotný orgán na posilnenie exportu. A práve vďaka tomu neuplatňujú žiadne sadzby pre členské štáty a obchod v rámci EÚ. To znamená, že ak budete pri preprave tovaru exportovať napríklad zo Slovenska do Nemecka, nezaplatíte žiadne clo. Ak však exportujete do krajín mimo EÚ, odporúčame pozrieť sa do jednotného colného sadzobníka EÚ, ktorý sa volá TARIC. Zaujímavosťou je, že tovar, ktorý je dovážaný do EÚ, tvorí až 14 % z jej celkového rozpočtu.

 

Oznamovanie pohybu tovaru
Pred uvedením tovaru na trh by ste mali spĺňať požiadavky EÚ na ochranu ľudského zdravia, zvierat, životného prostredia a, samozrejme, musíte spĺňať práva samotných spotrebiteľov. Ako sme už spomínali, váš tovar sa môže v rámci EÚ voľne pohybovať,
a to vďaka tzv. voľnému pohybu tovarov, ktorý je prvým zo štyroch základných slobôd vnútorného trhu a je zabezpečený prostredníctvom zrušenia ciel a množstevných obmedzení. Ak však vyvážate a/alebo dovážate tovaru v rámci EÚ nad určitú hodnotu, musíte podať štatistickú správu o vašich obchodných tokoch v rámci EÚ. Ohlasovaciu povinnosť majú podniky a súkromné osoby registrované ako platcovia DPH ak ich tovar, ktorý odosielajú, presahuje ročnú prahovú hodnotu. Štatistické správy však nemusíte podávať sami, máte možnosť požiadať osobitnú spoločnosť, ktorá vás bude zastupovať a podávať tieto správy za vás. Správy o obchodných tokoch je potrebné podávať minimálne raz mesačne za predchádzajúci mesiac. V jednotlivých krajinách sa lehota na predloženie správy môže odlišovať, určuje ju príslušný vnútroštátny orgán.Európska únia je najväčší jednotný trh na svete ponúkajúci nesporne mnoho výhod svojim členom aj v oblasti dovozu a vývozu tovarov,  prečo to teda nevyužiť? Naša spoločnosť má v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti a sme vždy pripravení našim klientom poskytnúť potrebné informácie a zodpovedať akékoľvek otázky týkajúce sa prepravy tovaru v rámci EÚ ako aj za jej hranicami. Nuž neváhajte nás kontaktovať. V prípade, ak chcete mať zabezpečnenú prepravu vášho tovaru bez akýchkoľvek starostí, môžete sa s dôverou obrátiť na našich zamestnancov. Stačí, ak vyplníte online formulár a my sa už o všetko postaráme.

 


« Späť na všetky články

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Súhlasím