27. 05. 2019

Dohoda CMR bola uzavretá v roku 1956 a jej zakladajúcimi členmi boli Francúzsko, Belgicko, Nemecko, Luxembursko, Holandsko, Švédsko, Rakúsko, Švajčiarsko a Poľsko. Neskôr bola v roku 1961 ratifikovaná v Spolkovej republike Nemecko, následne v roku 1974 v Nemeckej demokratickej republike. Medzičasom sa k dohode pripojili takmer všetky európske krajiny, niekoľko krajín z afrického kontinentu, ako aj niektoré krajiny strednej Ázie a stredného východuPosledná ratifikácia prebehla vo februári 2017 a akceptovalo ju 44 krajín. CMR dohoda sa vzťahuje výhradne na cestné vozidlá, upravuje zadávanie a vybavovanie objednávok, ručenie pri omeškaní, poškodení či strate prepravovaného tovaru. CMR dohoda upravuje zmluvné vzťahy pri cezhraničnej cestnej preprave zásielok za predpokladu, že jedna z krajín, vysielajúca či prijímajúca tovar, je zmluvným členom CMR dohody. CMR dohovor sa nevzťahuje na prepravu mŕtvol, sťahovaných zvrškov a na prepravy v rámci medzinárodných poštových dohovorov. Samotná dohoda sa skladá zo siedmich kapitol a plné znenie môžete nájsť na našej internetovej stránke www.elumatrans.sk .  

Čo je to nákladový list

Pojem CMR je skratkou samotnej dohody, no v praxi sa často využíva, a to nesprávne, na pomenovanie nákladného listu CMR. Čo je to teda ten nákladný list? Štandardizovaný nákladný list vytvorila Medzinárodná cestná únia (IRU) a je dokladom o priebehu prepravy v medzinárodnej cestnej preprave a deklaratórnym dokladom o uzatvorení zmluvy na prepravu. Platnosť zmluvy nie je dotknutá, ak sa tento list stratí, má nedostatky alebo chýba, aj v takom prípade sa ňu stále vzťahujú ustanovenia dohovoru.   Vyhotovuje sa v troch kópiách . Červená časť je pre odosielateľa, modrá pre príjemcu a zelená je pre dopravcu. Ďalšie, čiernobiele kópie slúžia napríklad pre colné orgány či pre potreby iných zasielateľov a dopravcov. Ak je potrebné zásielku dať do viacerých vozidiel, alebo ak sa jedná o rozdielne druhy zásielok, odosielateľ alebo dopravca  majú oprávnenie žiadať o vystavenie ďalších nákladných listov. Nákladný list musí obsahovať údaje ako miesto a dátum vystavenia, meno a adresu odosielateľa, meno a adresu dopravcu, miesto a dátum prevzatia zásielky a miesto určenia, meno a adresu príjemcu, názov tovaru a druh obalu. Pri preprave tovaru nebezpečnej povahy či inak špecifickom tovare je nevyhnutné vyplniť aj ostatné náležitosti individuálne upravené v rámci dohody CMR.

Poistenie pri dohovore CMR

Dopravca je podľa CMR dohovoru povinný mať pri medzinárodnej preprave uzavreté poistenie zodpovednosti, pretože plne zodpovedá za prípadné poškodenie prepravovanej zásielky, jej stratu alebo zničenie. Preprava začína naložením zásielky a končí jej vyložením na mieste doručenia, zodpovednosť teda nenensie za nakladanie a vykladanie tovaru či v prípade poškodenia tovaru živelnou pohromou. Pravidlá poistenia sú odlišné pri vnútroštátnej, medzinárodnej doprave (preprava zo Slovenska do zahraničia alebo naopak) a kabotáži. Táto zodpovednosť je limitovaná určitými sadzbami, ktoré sa udeľujú za kilogram nákladu. Pri poistení je kryté prekročenie dodacej lehoty, zachraňovacie náklady, náklady právneho zastúpenia, prepravné, clo a iné výdavky, čiastočná alebo úplná strata a čiastočné alebo úplne poškodenie zásielky.

Ako sme už uviedli, znenie dohovoru CMR môžete nájsť aj na našom webe alebo nás v prípade otázok môžete kontaktovať telefonicky či písomne. Radi vám pomôžeme.


« Späť na všetky články

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Súhlasím